VMS’ers debatteren in parlement

Op vrijdag 3 mei gingen 20 VMS’ers naar Brussel voor het sluitstuk van KRAS.

Een schooljaar lang namen deze leerlingen deel aan verschillende debatten. Tijdens ontmoetingen in het Vlaams en federaal parlement gingen de leerlingen op zoek naar oplossingen voor eerder geformuleerde vraagstukken. Doorheen de dag leidde dit tot concrete beleidsvoorstellen. Politici en experten zorgden voor een kritische noot en extra input.