Lessentabel 2de graad (3de jaar + 4de jaar)
HUMANE WETENSCHAPPEN
3e 4e
Sociologie en psychologie 3 3
Kunstbeschouwing 1 2
Filosofie 1 2
Nederlands 4 4
Engels 3 2
Frans 4 4
Wiskunde 4 4
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
ICT + economische vorming 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Maatschappelijke en artistieke vorming 1 -
Lichamelijke opvoeding 2 2
Godsdienst 2 2
Totaal 32 32

Lessentabel 2e graad Humane wetenschappen

De richting Humane wetenschappen staat in de VMS al jaar en dag voor een degelijke aso-richting die de leerlingen voorbereidt op hoger onderwijs. Humane wetenschappen kenmerkt zich door drie specifieke vakken. Tijdens het vak sociologie en psychologie bestudeer je de mens als individu en als lid van de samenleving. In de lessen filosofie leer je kritisch nadenken en een eigen mening onderbouwen. Het derde vak is kunstbeschouwing waarin je kunst leert beleven, begrijpen en waarderen.

Je kiest voor Humane wetenschappen als …

  • je geïnteresseerd bent in de wetenschappelijke kijk op mens en samenleving.
  • je wil leren filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, goed en kwaad, geluk en de zin van het leven.
  • je wil leren kijken naar kunst en kunststromingen. Je interesseert je voor kunst en je waardeert verschillende kunstvormen.
  • je kennis wil maken met psychologie en sociologie als wetenschap.