Lessentabel 2de graad (3de jaar + 4de jaar)
NATUURWETENSCHAPPEN
3e 4e
Nederlands 4 4
Engels 3 2
Frans 4 4
Frans (remediërend) 1 -
Duits - 1
Wiskunde (groep 'basis' - groep 'extra') 5 5
Wiskunde (extra uur) - 1
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
ICT + economische vorming 1 1
Programmeren - 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Maatschappelijke en artistieke vorming 1 -
Lichamelijke opvoeding 2 2
Godsdienst 2 2
Totaal 32 32

Lessentabel 2e graad natuurwetenschappen

In de richting Natuurwetenschappen gaat veel aandacht uit naar de nieuwe vakken chemie, fysica en biologie. In de lessen natuurwetenschappen en de basisoptie wetenschappen heb je in de eerste graad al kennis gemaakt met deze vakken. In de tweede graad worden die sterk uitgebreid en verdiept. Naast theorie is er ook ruimte voor laboratoriumvaardigheden. Een tweede belangrijke pijler in Natuurwetenschappen is wiskunde. Bij de groep basis worden alle basisdoelen behandeld, bij de groep extra komen ook uitdagende opdrachten aan bod.

Deze keuze kadert in de doorstroommogelijkheden naar de derde graad: Moderne talen-wetenschappen of Wetenschappen-wiskunde.
We versterken ook jouw taalvaardigheden door een extra uur Frans in het derde en een uur Duits in het vierde jaar. In het vierde jaar voorzien we ook een uur programmeren. Zo leer je denken in een programmeertaal waar we in de derde graad op verder bouwen.

Je kiest voor Natuurwetenschappen als …

  • je geïnteresseerd bent in chemie, biologie en fysica en wil uitgedaagd worden door STEM-vraagstukken.
  • je met labowerk aan de slag wil gaan.
  • je in staat bent om wiskundig te redeneren en die inzichten toe te passen.