een boeiend schooljaar!

We wensen iedereen

is er klaar voor!

Team VMS 2021-2022


Smartschool

Via vms.smartschool.be kan u als ouder onder meer de agenda van de leerlingen, punten en brieven raadplegen. De login-codes van vorig schooljaar blijven geldig. Aan de ouders van nieuwe leerlingen wordt een login-code bezorgd. De handleiding voor Smartschool en enkele instructiefilmpjes vindt u ook op de schoolwebsite terug. Het is belangrijk dat u als ouder uw eigen account gebruikt, en niet die van de leerling, vooral in functie van correspondentie met de leerkrachten en inschrijvingen voor bijvoorbeeld een oudercontact.

Klik hier voor meer informatie.

5 pijlers

1  Laagdrempelige VMS-familie
We vinden het belangrijk dat leerlingen en ouders zich thuis voelen en dat doen we door bereikbaar te zijn. Leerkrachten en leerlingenbegeleiders staan klaar voor onze leerlingen en maken zo het familiale karakter van onze school.

2  Warm contact en betrokkenheid
Een warm contact tussen iedereen in onze school kenmerkt de VMS. Onze VMS’ers zijn betrokken bij het schoolleven, zowel tijdens de les als tijdens bijvoorbeeld ons kamp voor de eerstejaars. We hebben ook een geëngageerde leerlingenraad.

3  Kwaliteitsvol onderwijs
Een school staat in de eerste plaats voor een plek waar jongeren bijleren. Het enthousiaste team van VMS-leerkrachten staat garant voor kwaliteitsvol onderwijs. We willen de VMS’ers klaarstomen voor de nog grotere uitdaging van het hoger onderwijs.

4  Goede zorg
De VMS vindt een brede basiszorg voor alle leerlingen van heel groot belang. Onze klastitularissen en leerlingbegeleiders houden de vinger aan de pols en bewaken ook het welbevinden van onze leerlingen.

5  Sportieve school
In onze hypermoderne sporthal gaan de lessen LO, maar ook de talenturen sport door in ideale omstandigheden. Daarnaast is er ook ruimte voor middagsport en naschoolse sport met verschillende schoolcompetities.


Meer info over Scholengroep Sint-Michiel