Taken van de ouderraad

 • Informeren & communiceren over het schoolgebeuren en de eigen werking met alle ouders.
 • Activiteiten organiseren zodat de ouders elkaar en de school leren kennen.
 • De school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden.
 • adviseren: inspraak van ouders in goede banen leiden o.a. door de schoolraad te adviseren.

Activiteiten ouderraad

 • thema-avond verder studeren
 • wijn- en chocoladeverkoop

Leden van de ouderraad

 • Voorzitter: Tom Vynckier
 • Secretaris: Ellen Dermaut

Directie + verbindingsleerkracht

 • Nele Goethals
 • Dries Vandergunst
 • Tine Decabooter
 • Isabel Vandeputte