Eerste leerjaar A accent en extra
Algemene vorming
Nederlands * 5
wiskunde * 5
Frans * 4
aardrijkskunde 2
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
natuurwetenschappen 2
techniek 2
beeld 1
Engels 1
geschiedenis 1
muziek 1
* waarvan 1u accent of extra vanaf trimester 2
Talenturen (2 keuzes per schooljaar)
economie & actua
media & cultuur
sport & sportwetenschappen
STEM-wetenschappen
Talenturen 1
Sleuteluur 1
LeerLab - TaalLab 1
ICT Mediawijs 1
Algemeen totaal 32

Onze lessentabel voor de eerstejaars in 1-2-3 uitgelegd

In het eerste jaar volg je in de VMS Moderne wetenschappen. Leerlingen die in het zesde leerjaar als advies 1A Accent of 1A Extra kregen, kunnen in de VMS starten in het eerste jaar. We zetten in op veel lestijden voor de hoofdvakken Nederlands, wiskunde en Frans. Vanaf het tweede trimester wordt zowel voor Nederlands, wiskunde als Frans telkens een lesuur gedifferentieerd. In de groep ‘accent’ wordt voor Nederlands en/of wiskunde en/of Frans verder ondersteunend gewerkt. Heb je honger naar meer, dan word je voor die vakken uitgedaagd in de groep ‘extra’.

Elke leerling in het eerste jaar volgt ook twee talenturen. Via deze talenturen maak je kennis met onze richtingen in de tweede graad:

  • STEM-wetenschappen laat je proeven van onze richting Natuurwetenschappen
  • media & cultuur laat je proeven van onze richtingen Humane wetenschappen en Moderne talen
  • economie & actua laat je proeven van onze richtingen Economische wetenschappen en Moderne talen
  • het talentuur ‘sport & sportwetenschappen’ daagt je uit op sportief vlak

Je maakt bij het begin van het schooljaar twee keuzes uit onze vier mogelijkheden. Een eerste keuze volg je van september tot december. Een tweede keuze krijg je dan van januari tot juni.

In het Sleuteluur oefenen we sociale vaardigheden en hebben we aandacht voor gezondheid. Bij LeerLab-TaalLab leren we grote hoeveelheden leerstof verwerken. We halen informatie uit complexe teksten en oefenen schrijfvaardigheden. In de VMS kiezen we ervoor om elke leerling lessen ICT Mediawijs aan te bieden. In de volledige schoolcarrière krijg je een stevige basis ICT-vaardigheden en leer je omgaan met sociale media.