Eerste leerjaar A accent en extra
Algemene vorming
geschiedenis1
godsdienst2
lichamelijke opvoeding2
ICT | mens & samenleving1
Engels1
Frans *4
Nederlands5
wiskunde *5
muziek1
beeld2
techniek2
natuurwetenschappen2
aardrijkskunde2
Totaal30
* waarvan 1u remediëring of verdieping vanaf trimester 2
Interesses ontdekken en talenten ontwikkelen
STEM wetenschappen2
media & cultuur2
economie & actua2
sport & sportwetenschappen2
volleybal- & sportacademie2
Totaal2
Algemeen totaal32

Onze lessentabel voor de eerstejaars in 1-2-3 uitgelegd

In de eerste graad volg je in de VMS Moderne wetenschappen. Leerlingen die in de lagere school als advies 1A Accent of 1A Extra kregen, kunnen in de VMS starten in het eerste jaar. De lessentabel bestaat uit 30 lestijden algemene vorming en 2 lestijden talenturen.

2  Vanaf het tweede trimester wordt zowel voor Frans als voor wiskunde telkens één lesuur gedifferentieerd. Heb je wat extra ondersteuning nodig voor Frans of wiskunde, dan wordt tijdens dat lesuur ‘remediërend’ gewerkt. Heb je honger naar meer, dan dagen we jou voor deze vakken uit tijdens een lesuur ‘verdieping’.

3  Elke leerling in het eerste jaar volgt ook twee talenturen. Via deze talenturen maak je kennis met onze richtingen in de tweede graad:

  • STEM-wetenschappen laat je proeven van onze richting natuurwetenschappen
  • media & cultuur laat je proeven van onze richtingen humane wetenschappen en moderne talen
  • economie & actua laat je proeven van onze richtingen economische wetenschappen en moderne talen
  • De talenturen ‘sport & sportwetenschappen’ en ‘volleybal- & sportacademie’ dagen je uit op sportief vlak

Je maakt bij het begin van het schooljaar twee keuzes uit onze vijf mogelijkheden. Een eerste keuze volg je van september tot december voor twee lesuren. Een tweede keuze krijg je dan voor twee lesuren van januari tot juni.