Eerste leerjaar A accent en extra
Algemene vorming
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Mens & samenleving 1
Engels 1
Frans * 4
Nederlands 5
Wiskunde * 5
Muziek 1
Beeld 2
Techniek 2
Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde 2
Totaal 30
* waarvan 1u accent of extra vanaf trimester 2
Interesses ontdekken en talenten ontwikkelen
STEM wetenschappen 1
Media & cultuur 1
Economie & actua 1
Sport & sportwetenschappen 1
Totaal 1
Sleuteluur: 'leren leren' + ICT 1
Totaal 1
Algemeen totaal 32

Onze lessentabel voor de eerstejaars in 1-2-3 uitgelegd

In de eerste graad volg je in de VMS Moderne wetenschappen. Leerlingen die in de lagere school als advies 1A Accent of 1A Extra kregen, kunnen in de VMS starten in het eerste jaar. De lessentabel bestaat uit 30 lestijden algemene vorming en 2 lestijden talenturen en sleuteluur.

In de groep ‘accent’ wordt voor Frans en/of wiskunde verder ondersteunend gewerkt. Heb je honger naar meer dan word je uitgedaagd voor die vakken in de groep ‘extra’.

3  Elke leerling in het eerste jaar volgt ook twee talenturen. Via deze talenturen maak je kennis met onze richtingen in de tweede graad:

  • STEM-wetenschappen laat je proeven van onze richting natuurwetenschappen
  • media & cultuur laat je proeven van onze richtingen humane wetenschappen en moderne talen
  • economie & actua laat je proeven van onze richtingen economische wetenschappen en moderne talen
  • het talentuur ‘sport & sportwetenschappen’ daagt je uit op sportief vlak

Je maakt bij het begin van het schooljaar twee keuzes uit onze vier mogelijkheden. Een eerste keuze volg je van september tot december. Een tweede keuze krijg je dan van januari tot juni.