Lessentabel 2de jaar
Algemene vorming
geschiedenis2
godsdienst2
lichamelijke opvoeding2
ICT | mens & samenleving1
Engels2
Frans3
Nederlands4
wiskunde *5
muziek1
techniek2
natuurwetenschappen1
aardrijkskunde1
* waarvan 1u remediëring of verdieping
Totaal26
Basisoptie moderne talen en wetenschappen
moderne talen2
wetenschappen2
Frans verdieping1
Totaal5
Interesses ontdekken en talenten ontwikkelen
economie1
humane wetenschappen1
sport en sportwetenschappen1
programmeren1
Totaal1
Algemeen totaal32

Lessentabel 2de jaar

In het tweede jaar volg je in de VMS moderne talen en wetenschappen. Het pakket algemene vorming bestaat uit 26 lestijden. Voor het vak wiskunde (5u.) wordt één uur gedifferentieerd en volgen de leerlingen remediëring of verdieping.

Naast het pakket algemene vorming van 26 lestijden, bestaat de basisoptie uit vijf extra uren wetenschappen en moderne talen met extra aandacht voor Frans.

Elke leerling kan daarnaast één keuze-uur zelf invullen. Je maakt een keuze uit 1 uur economie, humane wetenschappen, sport en sportwetenschappen of programmeren. Je keuze geldt voor het hele schooljaar.