Directieteam

Nele Goethals
directeur eindverantwoordelijke
nele.goethals@sint-michiel.be

Dries Vandergunst
directeur eerste graad
dries.vandergunst@sint-michiel.be

Tine Decabooter
adjunct-directeur
tine.decabooter@sint-michiel.be

Nele Goethals

Nele Goethals

directeur eindverantwoordelijke
Dries Vandergunst

Dries Vandergunst

directeur eerste graad
Tine Decabooter

Tine Decabooter

adjunct-directeur

Nele Goethals

directeur eindverantwoordelijke

Telefoon

051 20 42 48

Dries Vandergunst

directeur eerste graad

Telefoon

051 20 42 48

Tine Decabooter

adjunct-directeur

Telefoon

051 20 42 48

Leerlingenbegeleiding

Evi De Bruyne
leerlingenbegeleiding eerstejaars
evi.debruyne@sint-michiel.be

Dieter Desmedt
leerlingenbegeleiding tweedejaars
dieter.desmedt@sint-michiel.be

Christophe Deschamps
leerlingenbegeleiding derdejaars
christophe.deschamps@sint-michiel.be

Bernd Verbeke
leerlingenbegeleiding vierdejaars en derde graad
bernd.verbeke@sint-michiel.be

Evi De Bruyne

Evi De Bruyne

leerlingenbegeleiding 1e jaars
Dieter Desmedt

Dieter Desmedt

leerlingenbegeleiding 2e jaars
Bernd Verbeke

Bernd Verbeke

leerlingenbegeleiding 3e tem 6e jaars

Evi De Bruyne

leerlingenbegeleiding 1e jaars

Telefoon

051 20 42 48

Dieter Desmedt

leerlingenbegeleiding 2e jaars

Telefoon

051 20 42 48

Bernd Verbeke

leerlingenbegeleiding 3e tem 6e jaars

Telefoon

051 20 42 48

Onthaal & administratie

Vincent Vanhoorne
communicatie
vincent.vanhoorne@sint-michiel.be

Isabel Bostyn
leerlingenadministratie
isabel.bostyn@sint-michiel.be

Vanessa Servayge
vanessa.servayge@sint-michiel.be

Vincent Vanhoorne

Vincent Vanhoorne

communicatie
Isabel Bostyn

Isabel Bostyn

leerlingadministratie
Vanessa Servayge

Vanessa Servayge

administratie

Vincent Vanhoorne

communicatie

Telefoon

051 20 42 48

Isabel Bostyn

leerlingadministratie

Telefoon

051 20 42 48

Vanessa Servayge

administratie