8 krachtige ASO-doorstroomrichtingen

Elke studierichting in de VMS is een volwaardige, sterk theoretische aso-richting die jullie voorbereidt op een keuze voor hoger onderwijs. Dit betekent dat je in elke richting een sterke basis krijgt, zowel voor wiskunde als voor talen, wetenschappen en algemene vakken zoals geschiedenis en aardrijkskunde. Onze studierichtingen passen in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Dat betekent dat je na de derde graad kunt kiezen uit een brede waaier aan studierichtingen zowel aan de universiteit als aan de hogeschool.

In de VMS hebben we ervoor gekozen om elke leerling ICT-lessen aan te bieden. Ook in het vijfde jaar krijg je een stevige basis in ICT-vaardigheden.

Het sleuteluur omvat informatie halen uit complexe teksten en schrijfvaardigheden inoefenen (taallab). Daarnaast kijken we naar kunst en  beleven we cultuur (artistiek en cultureel). In het sleuteluur werken we ook aan persoonsvorming: inoefenen van sociale vaardigheden, gezondheid en emotionele zorg. Er is ruimte voor analyse van onze samenleving en het maken van ethische keuzes. We leren grote hoeveelheden leerstof verwerken. De leerlingen ontdekken wie ze zijn, welke talenten ze hebben en waar ze voor staan. We begeleiden hen naar het maken van een passende studiekeuze.

Klik op de lessentabel van de gewenste richting om deze te bekijken.