LEERLINGENBEGELEIDING - ZORG


De VMS vindt het een prioriteit om haar leerlingen goed te begeleiden bij hun studies zonder aandacht te verliezen voor het psycho-emotionele aspect.
De leerkrachten worden daarbij ondersteund door ons team vanĀ leerlingenbegeleiders.

Leerlingen met leerproblemen worden met de nodige zorg omringd. In samenwerking met het CLB en de ouders wordt voor hen een zorgplan opgesteld.

 

 

LEREN LEREN


De eerste- en tweedejaars krijgen de kans om enkele sessies ‘leren leren’ te volgen. Zij studeren er onder begeleiding, krijgen er studietips en ontwikkelen geleidelijk aan een eigen studiemethode. De leerlingen leren er onder andere dag- en weekplanning maken en hoe ze de leerstof kunnen schematiseren, samenvatten en inoefenen. Ook voor de leerlingen van de tweede en de derde graad organiseren we sessies leren leren.