LEERLINGENBEGELEIDING - ZORG


De VMS vindt het een prioriteit om haar leerlingen goed te begeleiden bij hun studies zonder aandacht te verliezen voor het psycho-emotionele aspect.
De leerkrachten worden daarbij ondersteund door ons team van leerlingenbegeleiders.

Leerlingen met leerproblemen worden met de nodige zorg omringd. In samenwerking met het CLB en de ouders wordt voor hen een zorgplan opgesteld.

 

 

LEREN LEREN


Wij vinden het een prioriteit om onze leerlingen goed te begeleiden bij hun studies. Tijdens het sleuteluur in het eerste jaar geven we sessies ‘leren leren’, oefenen we sociale vaardigheden en krijgen de leerlingen de nodige ICT-skills aangeleerd. Ook voor de leerlingen van de tweede en de derde graad organiseren we sessies ‘leren leren’. Zelfstandig kunnen werken als je na zes jaar de VMS verlaat op weg naar hoger onderwijs, dat is ons streefdoel.