Nieuwe taaltip

TAALTIP APRIL

Wat is correct: Je bent uitgenodigd voor of op het schoolfeest?

Zowel voor als op is correct in deze zin. Bij het werkwoord uitnodigen zijn beide voorzetsels mogelijk als het om feestelijke bijeenkomsten gaat. Nog een voorbeeld: Ze willen ons uitnodigen voor/op de receptie, maar niet voor/op het avondfeest.

Als het om zakelijke bijeenkomsten gaat, wordt meestal het voorzetsel voor gebruikt. Bijvoorbeeld: Werd u al uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek?; We nodigen je graag uit voor de vergadering van het buurtcomité.

Bron: Taallink

Vorige taaltips

  • Taaltips schooljaar 2018-2019: klik hier
  • Taaltips schooljaar 2017-2018