KAMP WESTOUTER

Onze VMS-sfeer komt er niet zomaar. Daar bouwen wij aan, elke dag. En ook dit jaar zetten we een goede VMS-traditie verder: het meerdaagse kamp voor de eerstejaars. Drie dagen lang trekken we naar de kust (De Panne) waar de leerlingen en hun leerkrachten-begeleiders zich uitleven, leren samenwerken en elkaar beter leren kennen.