JOUW KLASTITULARIS

In de VMS zorgt een vast team van klastitularissen voor de begeleiding van de eerstejaars. Die begeleiding begint al op 1 september. Tijdens de eerste week maken we de leerlingen wegwijs op school. We begeleiden onze eerstejaars bij alle nieuwigheden. Zo staat er in tegenstelling tot het zesde leerjaar elk uur een andere leerkracht voor het bord. We besteden veel aandacht aan studietips en aan het examensysteem. De klastitularis is ook de contactpersoon tussen de leerlingen en de andere leerkrachten. Hij of zij polst geregeld bij collega-leerkrachten hoe de leerlingen het bij hen in de klas doen. We zien er ook op toe dat de leerlingen tijdens de eerste weken van het schooljaar contact leggen met andere leerlingen. Dat is meestal geen probleem omdat we bij de verdeling van de klassen in het eerste jaar steeds rekening proberen te houden met wensen die geformuleerd worden. Zo wordt vaak gevraagd om bij een bepaalde vriend of vriendin in de klas te mogen zitten.