Lessentabel 3de graad
ECONOMIE-WISKUNDE (extra 8u)
5e 6e
Wiskunde 7 6
Wiskunde 8 1 2 *
Economie 4 4
Informaticawetenschappen + financieel-economische vorming 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Sleuteluur en TaalLab 1 -
Sleuteluur en Artistiek & cultureel - 1
Totaal 32 32
* Onderzoekscompetenties worden in het vak wiskunde bereikt.

Lessentabel 3e graad Economie-Wiskunde

Je kiest voor Economie-wiskunde als …

  • je logisch en kritisch kan redeneren en zo (bedrijfs-)economische concepten kan doorgronden;
  • je het fijn vindt om wiskundig te denken, te redeneren en te argumenteren;
  • je verbanden kan leggen;
  • je wiskundig theoretisch en abstracte begrippen en methodes kan hanteren en gebruiken bij het oplossen van problemen.

Wat wil je later worden?

Alle richtingen die binnen de VMS aangeboden worden, zijn domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen. Dat betekent dat er voor onze zesdejaars een brede waaier van bachelor- en masteropleidingen mogelijk is. Hieronder een selectie van veelgekozen studies na Economie-wiskunde:

Handelsingenieur, toegepaste economische wetenschappen, economische wetenschappen, handelswetenschappen, rechten, wiskunde, (industrieel) ingenieur, informatica- en computerwetenschappen, accountancy en fiscaliteit, bedrijfsmanagement, productontwikkeling …