Lessentabel 3de graad
MODERNE TALEN-WETENSCHAPPEN
5e 6e
Frans 4 4
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Engels 3 2
Duits 2 2
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Aardrijkskunde 1 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Sleuteluur en TaalLab 1 -
Sleuteluur en Artistiek & cultureel - 1
Onderzoekscompetenties - 1
ICT-mediawijs + financieel-economische vorming 1 -
Totaal 32 32

Lessentabel 3e graad Moderne talen – wetenschappen

Je kiest voor Moderne talen-wetenschappen als …

  • je probleemoplossend en planmatig kan leren in de wetenschappen biologie, fysica en chemie;
  • je methodieken kan inzetten om ruimtelijke fenomenen te analyseren;
  • je wiskundige vaardigheden en wiskundig abstracte concepten kunt inzetten bij het oplossen van problemen;
  • je een sterk taalgevoel hebt en grammatica je niet afschrikt;
  • je jezelf graag vlot uitdrukt in verschillende talen;
  • je geboeid bent door literatuur en een analytische benadering van literaire teksten;
  • Je nieuwsgierig bent naar andere culturen.

Wat wil je later worden?

Alle richtingen die binnen de VMS aangeboden worden, zijn domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen. Dat betekent dat er voor onze zesdejaars een brede waaier van bachelor- en masteropleidingen mogelijk is. Hieronder een selectie van veelgekozen studies na Moderne talen-wetenschappen:

Biochemie en biotechnologie, biomedische wetenschappen, bewegings- en revalidatiewetenschappen (kine), (toegepaste) taal-en letterkunde, toegepaste taalkunde, communicatiewetenschappen, communicatiemanagement, international affairs, laboratoriumtechnieken en gezondheidstechnologie, verpleegkunde en vroedkunde, voedings- en dieetleer, logopedie en audiologie …