Lessentabel 3de graad
MODERNE TALEN
5e 6e
Frans 5 5
Nederlands 4 4
Engels 3 3
Spaans 3 2
Duits 2 2
Taaltechnologie en taalredactie 1 1
Taal en cultuur - 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Wiskunde 3 3
Sleuteluur en TaalLab 1 -
Sleuteluur en Artistiek & cultureel - 1
Onderzoekscompetenties - 1
ICT-mediawijs + financieel-economische vorming 1 -
Totaal 32 32

Lessentabel 3e graad Moderne talen

Je kiest voor Moderne talen als …

  • je een sterk taalgevoel hebt en grammatica je niet afschrikt;
  • je jezelf graag vlot uitdrukt in verschillende talen;
  • je geboeid bent door literatuur en een analytische benadering van literaire teksten;
  • je nieuwsgierig bent naar andere culturen;
  • je wil weten hoe taal als systeem werkt en wat de impact is van taal en communicatie op cultuur en samenleving;
  • je interesse hebt voor het gebruik en belang van taaltechnologie.

Wat wil je later worden?

Alle richtingen die binnen de VMS aangeboden worden, zijn domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen. Dat betekent dat er voor onze zesdejaars een brede waaier van bachelor- en masteropleidingen mogelijk is. Hieronder een selectie van veelgekozen studies na Moderne talen:

Taal-en letterkunde, toegepaste taalkunde, Afrikaanse, Oost-Europese, Oosterse talen en culturen, communicatiewetenschappen, communicatiemanagement, international affairs, onderwijs, journalistiek, media en entertainment business …