Lessentabel 3de graad
WETENSCHAPPEN-WISKUNDE (basis 6u)
5e 6e
Wiskunde 7 6
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Aardrijkskunde 1 2
Informaticawetenschappen + Financieel-economische vorming 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Sleuteluur en TaalLab 1 -
Sleuteluur en Artistiek & cultureel - 1
Onderzoekscompetenties 1 1
Totaal 32 32

Lessentabel 3e graad Wetenschappen-Wiskunde

Je kiest voor Wetenschappen-wiskunde als …

  • je probleemoplossend en planmatig kan leren in de wetenschappen biologie, fysica en chemie;
  • je methodieken kan inzetten om ruimtelijke fenomenen te analyseren;
  • je het fijn vindt om wiskundig te denken, te redeneren en te argumenteren;
  • je verbanden kan leggen
  • je wiskundig theoretisch en abstracte begrippen en methodes kan hanteren en gebruiken bij het oplossen van problemen.

Wat wil je later worden?

Alle richtingen die binnen de VMS aangeboden worden, zijn domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen. Dat betekent dat er voor onze zesdejaars een brede waaier van bachelor- en masteropleidingen mogelijk is. Hieronder een selectie van veelgekozen studies na Wetenschappen-wiskunde:

Burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur, industrieel ingenieur, handelsingenieur, toegepaste economische wetenschappen, geneeskunde, tandheelkunde, diergeneeskunde, architectuur, productontwikkeling en digital design, geologie, biologie, chemie, fysica, sterrenkunde, biotechniek en biomedische wetenschappen, bewegings-en revalidatiewetenschappen (kine), wiskunde en informatica …