Lessentabel 3de graad
HUMANE WETENSCHAPPEN
5e 6e
Sociale en gedragswetenschappen 5 5
Filosofie 2 2
Kunstbeschouwing 1 1
Statistiek 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Sleuteluur 1 1
Onderzoekscompetenties (eindwerk) - 1
ICT-mediawijs+Financieel economische vorming 1 -
Totaal 32 32

Lessentabel 3e graad Humane wetenschappen

Je kiest voor Humane wetenschappen als …

  • je jezelf wil verdiepen in filosofie, kunst, politieke, sociale en gedragswetenschappen en statistiek;
  • je aspecten van het menselijk bestaan wil bestuderen, analyseren en begrijpen;
  • je in staat bent om op een analytische manier te kijken naar mens en samenleving;
  • je kritisch kan reflecteren;
  • je verbanden kan leggen vanuit sociaal-wetenschappelijke theorieën.

Wat wil je later worden?

Alle richtingen die binnen de VMS aangeboden worden, zijn domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen. Dat betekent dat er voor onze zesdejaars een brede waaier van bachelor- en masteropleidingen mogelijk is. Hieronder een selectie van veelgekozen studies na Humane wetenschappen:

Psychologie, pedagogie, orthopedagogie, rechten en rechtspraktijk, criminologie, communicatiewetenschappen, journalistiek, architectuur, kunstwetenschappen, geschiedenis, cultuurmanagement, politieke wetenschappen, sociologie, sociale wetenschappen, wijsbegeerte en moraalwetenschappen, human resources management, sociaal-agogisch werk en maatschappelijk werk, ergotherapie, logopedie en audiologie, onderwijs, gezondheidszorg …