>
Lessentabel 2de graad (3de jaar + 4de jaar)
ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN
3e 4e
Economie 4 4
Nederlands 4 4
Engels 3 2
Frans 4 4
Duits - 1
Wiskunde (groep 'basis' - groep 'extra') 5 5
Wiskunde (extra uur) - 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
ICT + economische vorming 1 1
Programmeren - 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Maatschappelijke en artistieke vorming 1 -
Lichamelijke opvoeding 2 2
Godsdienst 2 2
Totaal 32 33

Lessentabel 2e graad Economische wetenschappen

Economische wetenschappen focust op het specifieke vak economie. Vertrekkend vanuit actuele onderwerpen verken je de socio-economische kant van onze samenleving. Je bent ook geïnteresseerd in de werking van een bedrijf. Een tweede belangrijke pijler in Economische wetenschappen is wiskunde. Bij de groep basis worden alle basisdoelen behandeld, bij de groep extra komen ook uitdagende opdrachten aan bod.  

Ook in Economische wetenschappen wordt een stevige basis gelegd: je krijgt een uur Duits en een uur programmeren. Zo is ook de doorstroming naar de derde graad verzekerd: Economie-moderne talen of Economie-wiskunde.  

Je kiest voor Economische wetenschappen als … 

  • je geïnteresseerd bent in ondernemen. Je wil de werking van de economische wereld doorgronden.  
  • je de marktwerking, internationale handel en de rol van de overheid daarbij wil onderzoeken.   
  • je verschillende facetten van ondernemen wil bekijken: boekhouding, marketing, groeistrategieën bepalen en financiële keuzes maken. 
  • je in staat bent om wiskundig logisch te redeneren.