Lessentabel 2de graad
HUMANE WETENSCHAPPEN
3e 4e
Sociologie en psychologie 3 3
Filosofie 1 2
Kunstbeschouwing 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Engels 3 2
Frans 4 4
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Sleuteluur 1 1
ICT-mediawijs 1 1
Totaal 32 32

Lessentabel 2e graad Humane wetenschappen

Je kiest voor Humane wetenschappen als …

  • je kennis wil maken met psychologie, pedagogie en sociologie als wetenschap;
  • je geïnteresseerd bent in de wetenschappelijke kijk op mens en samenleving;
  • je interesse hebt voor de werking van de samenleving op vlak van politiek, recht, sociale media;
  • je wil leren filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, goed en kwaad, geluk en de zin van het leven;
  • je wil leren kijken naar kunst en kunststromingen. Je interesseert je voor kunst en je waardeert verschillende kunstvormen.

Humane wetenschappen kenmerkt zich door drie specifieke vakken. Tijdens het vak sociologie en psychologie bestudeer je de mens als individu en als lid van de samenleving. In de lessen filosofie leer je kritisch nadenken en een eigen mening onderbouwen. Het derde vak is kunstbeschouwing waarin je kunst leert beleven, begrijpen en waarderen.

Na de tweede graad Humane wetenschappen ga je daar in de derde graad normaal gezien mee verder.

Wat wil je later worden?

Alle richtingen die binnen de VMS aangeboden worden, zijn domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen. Dat betekent dat er voor onze zesdejaars een brede waaier van bachelor- en masteropleidingen mogelijk is. Hieronder een selectie van veelgekozen studies na Humane wetenschappen:

Psychologie, pedagogie, orthopedagogie, rechten en rechtspraktijk, criminologie, communicatiewetenschappen, journalistiek, architectuur, kunstwetenschappen, geschiedenis, cultuurmanagement, politieke wetenschappen, sociologie, sociale wetenschappen, wijsbegeerte en moraalwetenschappen, human resources management, sociaal-agogisch werk en maatschappelijk werk, ergotherapie, logopedie & audiologie, onderwijs, gezondheidszorg.