Lessentabel 2de graad
ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN - TALEN
3e 4e
Frans 5 4
Economie 4 4
Nederlands 4 4
Engels 3 2
Duits - 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Wiskunde 4 4
Sleuteluur 1 1
ICT-mediawijs 1 1
Totaal 32 32

Lessentabel 2e graad Economische wetenschappen-talen

Je kiest voor Economische wetenschappen-talen als …

  • je geïnteresseerd bent in ondernemen en de werking van de economische wereld wil doorgronden;
  • je de marktwerking, internationale handel en de rol van de overheid daarbij wil onderzoeken;
  • je verschillende facetten van ondernemen wil bekijken: boekhouding, marketing, groeistrategieën bepalen en financiële keuzes maken;
  • je een sterk taalgevoel hebt en grammatica je niet afschrikt;
  • je jezelf graag vlot uitdrukt in verschillende talen.

Economische wetenschappen-talen focust op het specifieke vak economie. Vertrekkend vanuit actuele onderwerpen verken je de socio-economische kant van onze samenleving. Je bent ook geïnteresseerd in de werking van een bedrijf.

Een tweede belangrijke pijler in Economische wetenschappen-talen zijn de vreemde talen. Dit zie je in de lessentabel door de extra uren voor Frans en Duits in vergelijking met Economische wetenschappen-wiskunde.

Zo is de doorstroming naar de derde graad verzekerd: Economie-moderne talen of Moderne talen.

WAT WIL JE LATER WORDEN?

Alle richtingen die binnen de VMS aangeboden worden, zijn domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen. Dat betekent dat er voor onze zesdejaars een brede waaier van bachelor- en masteropleidingen mogelijk is. Hieronder een selectie van veelgekozen studies na Economie-moderne talen of Moderne talen:

Handelswetenschappen, bedrijfsmanagement, rechten en rechtspraktijk, politieke wetenschappen, accountancy en fiscaliteit, KMO-management, eventmanagement, immobiliën, verzekeringen, marketing en sales …

Taal- en Letterkunde, toegepaste taalkunde, Afrikaanse, Oost-Europese, Oosterse talen en culturen, communicatiewetenschappen, communicatiemanagement, international affairs, onderwijs, journalistiek, media en entertainment business …