Lessentabel 2de graad
NATUURWETENSCHAPPEN
3e 4e
Wiskunde 5 5
Wiskunde (remediërend of verdiepend) - 1
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 3 2
Aardrijkskunde 1 1
Duits - 1
Engels 3 2
Frans 4 4
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Sleuteluur 1 1
ICT-mediawijs 1 -
Programmeren - 1
Totaal 32 32

Lessentabel 2e graad Natuurwetenschappen

Je kiest voor Natuurwetenschappen als …

  • je geïnteresseerd bent in chemie, biologie en fysica en wil uitgedaagd worden door STEM-vraagstukken;
  • je met labowerk aan de slag wil gaan;
  • je in staat bent om wiskundig te redeneren en die inzichten toe te passen.

In de richting Natuurwetenschappen gaat veel aandacht uit naar de nieuwe vakken chemie, fysica en biologie. Dat merk je in de lessentabel waar telkens twee uur naar deze vakken gaat. Naast theorie is er ook ruimte voor laboratoriumvaardigheden en zelfstandig onderzoek.

In deze richting is het leerplan wiskunde het meest uitgebreid. In het vierde jaar wordt tijdens het zesde lesuur wiskunde gedifferentieerd. De leerlingen die wat extra uitleg nodig hebben, worden geremedieerd; de leerlingen die wat extra uitdaging nodig hebben, krijgen verdieping aangeboden. In het vierde jaar voorzien we ook programmeren tijdens het uur ICT. Zo leer je denken in een programmeertaal waar we in de derde graad op verder bouwen.

Doorstroommogelijkheden naar de derde graad: Moderne talen-wetenschappen of Wetenschappen-wiskunde.

Wat wil je later worden?

Alle richtingen die binnen de VMS aangeboden worden, zijn domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen. Dat betekent dat er voor onze zesdejaars een brede waaier van bachelor- en masteropleidingen mogelijk is. Hieronder een selectie van veelgekozen studies na Wetenschappen-wiskunde en Moderne talen-wetenschappen:

Burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur, industrieel ingenieur, handelsingenieur, toegepaste economische wetenschappen, geneeskunde, tandheelkunde, diergeneeskunde, architectuur, productontwikkeling en digital design, geologie, biologie, chemie, fysica, sterrenkunde, biotechniek en biomedische wetenschappen, bewegings- en revalidatiewetenschappen (kine), wiskunde en informatica …

Taal- en Letterkunde, toegepaste taalkunde, Afrikaanse, Oost-Europese, Oosterse talen en culturen, communicatiewetenschappen, communicatiemanagement, international affairs, onderwijs, journalistiek, media en entertainment business …