Taaltips 2018-2019

Wat is de correcte spelling: de frieten zijn extralekker of extra lekker?

Correct is: de frieten zijn extra lekker.

Het bijwoord extra ('in bijzondere mate, boven het normale') wordt los geschreven van het bijvoeglijk naamwoord waar het bij staat: extra groot, extra large, extra plat, extra voordelig.

Het zijn dus extra lekkere frieten.

Als bijvoeglijk naamwoord betekent extra 'supplementair'. Het wordt los geschreven van het zelfstandig naamwoord waar het bij staat: extra aandacht, een extra portie, extra moeite enzovoort.

Extra- komt ook als voorvoegsel voor in bijvoeglijke naamwoorden als extracellulair, extralegaal, extraordinair, extramuraal. Het betekent dan 'buiten het door het grondwoord genoemde' en is de tegenhanger van intra-. Het grondwoord is meestal van Latijnse herkomst.

Bron: Taallink