Taaltips 2020-2021

Taaltip november 2020

Wat is de correcte spelling: mond-neusmasker of mondneusmasker?

De correcte spelling is mond-neusmasker, met een koppelteken tussen de twee gelijkwaardige delen mond en neus. Een mond-neusmasker is een masker dat zowel de mond als de neus bedekt.

De delen in een samenstelling zijn gelijkwaardig als we ze in principe kunnen verwisselen. Dat kan in dit geval omdat we ook kunnen spreken over een neus-mondmasker. De spellingen mondneusmasker en neusmondmasker zijn niet correct, omdat de woorden mondneus en neusmond niet bestaan.

Vergelijkbare samenstellingen met gelijkwaardige delen zijn woon-werkverkeer en maag-darmklachten.

Bron: Taallink